Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś
Finanse jak obliczyć dochód do dodatku osłonowego

Jak obliczyć dochód do dodatku osłonowego?

Data publikacji 6 lutego 2023


Dodatek osłonowy jest jednym z elementów rządowej tarczy antyinflacyjnej, dzięki której zniwelowane mają zostać wzrastające ceny. Warto dowiedzieć się na jego temat nieco więcej, a także zapoznać się ze sposobami wyliczania dochodów do dodatku osłonowego. A zatem, jak obliczyć dochód do dodatku osłonowego?

Czego dowiesz się z artykułu:

  • komu przysługuje dodatek osłonowy?
  • jak obliczyć dochód do dodatku osłonowego?
  • ile wyniesie dodatek osłonowy?
  • jak będzie wypłacany dodatek osłonowy?

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które w danym momencie spełniają kryterium dochodowe. Stosowny wniosek powinien być złożony w określonym czasie. Na dany moment świadczenie osłonowe przysługuje gospodarstwom jednoosobowym, w których comiesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł. Dodatek osłonowy wypłacany jest również gospodarstwom wieloosobowym, jeśli średni miesięczny dochód nie przekracza w nim kwoty 1500 zł na osobę. Dodatek osłonowy mogą również otrzymać osoby, których dochody przekraczają te kwoty. Jednak w tym przypadku dostanie się jedynie różnicę, o którą został przekroczony miesięczny dochód. Jeśli wysokość dodatku osłonowego będzie mniejsza niż 20 zł to nie zostanie on w ogóle wypłacony.

Jak obliczyć dochód do dodatku osłonowego?

Wiele osób zastanawia się, jak obliczyć dochód do dodatku osłonowego. Dochód podlegający wyliczeniom obejmuje przede wszystkim przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także dochody z działalności, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym. Dodatkowo uwzględnione mogą być również inne dochody niepodlegające opodatkowaniu. Średnia wysokość uzyskiwanych dochodów określana zostaje na podstawie dochodów osiągniętych w roku 2020 lub 2021, w zależności od tego, kiedy dokładnie jest składany wniosek.

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Kolejną kwestią związaną z wypłatą dodatku osłonowego jest jego wysokość. Wysokość dodatku osłonowego zależna jest głównie od ilości osób w danym gospodarstwie domowym. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego wysokość dodatku wynosi od 400 do 500 złotych rocznie. Gospodarstwom liczącym dwie lub trzy osoby przysługuje dodatek osłonowy w wysokości od 600 do 750 złotych. Na kwoty od 850 do 1062,50 złotych mogą liczyć gospodarstwa domowe liczące od czterech do pięciu osób. Natomiast w przypadku gospodarstw domowych liczących sześć osób i więcej możliwe jest uzyskanie dodatku osłonowego w wysokości od 1150 do 1437,50 złotych. Dodatki osłonowe w tej wysokości przysługują jedynie osobom, których dochód nie został przekroczony. Natomiast jeśli dochód jest przekroczony to kwoty dodatków osłonowych odpowiednio się zmniejszają.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy?

Wniosek o dodatek osłonowy powinien być złożony w określonym czasie. Można to uczynić zarówno osobiście w gminie, jak i drogą elektroniczną. Wniosek złożony drogą elektroniczną powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony dzięki wykorzystaniu profilu zaufanego. Przyznanie lub odmowa przyznania dodatku osłonowego następuje na drodze postępowania administracyjnego, którego wynikiem jest określona decyzja. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Natomiast pozytywna decyzja może być przekazana na podany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Redakcja maxksiegowosc.pl

Redakcja "MaxKsięgowość" jest polskim portalem internetowym, który specjalizuje się w tematyce związanej z biznesem, finansami, pracą, prawem oraz rozwojem osobistym. Portal ten jest skierowany głównie do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z rachunkowością, księgowością, zarządzaniem finansami oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Redakcja "MaxKsięgowość" dostarcza czytelnikom aktualne informacje, porady praktyczne oraz analizy dotyczące najważniejszych zagadnień z zakresu finansów osobistych, biznesowych oraz prawa pracy. Jej celem jest pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?