Oferta

Nasze Biuro Księgowe z siedzibą w Lublinie zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę. Usługi księgowe zawsze realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki nim księgowość staje się trampoliną sukcesu – daje podstawy do dynamicznego i odpowiedzialnego rozwoju prowadzonej działalności. Do Państwa dyspozycji pozostajemy także jako Biuro Podatkowe pomagające w opracowaniu i wdrożeniu właściwych optymalizacji.

Prowadzenie ksiąg handlowych:

Księgowanie na bieżąco dokumentów, prowadzenie ewidencji księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald, sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości, tworzenie planu kont, pomoc przy przygotowaniu indywidualnej polityki rachunkowości, prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT, sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE, prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy, opracowywanie sprawozdań do GUS i NBP, reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS, możliwość księgowania online „Web Tax Office”.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów, przygotowywanie kalkulacji podatkowych, informowanie o wysokości podatku do zapłaty, sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE, prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia, roczne rozliczanie działalności, rozliczenia ZUS właściciela/właścicieli i pracowników, reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego:

Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów, sporządzanie kalkulacji zobowiązań podatkowych PIT, informowanie o wysokości podatku do zapłaty, sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE, prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, roczne rozliczanie działalności, reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS. Jako Biuro Podatkowe realizujemy także doradztwo podatkowe.

Obsługa płacowa oraz ZUS:

Szeroko rozumiana księgowość, realizowana przez nasze Biuro Rachunkowe to: przygotowywanie list płac, rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac, rozliczanie umów zleceń i o dzieło, sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej pracowników/zleceniobiorców Klienta, przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik. Nasze Biuro Księgowe w Lublinie oferuje także: sporządzanie kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R), reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu.

Monitoring płatności i windykacja:

Biuro Rachunkowe w Lublinie oferuje m.in.: monitorowanie należności naszych Klientów, kontrolowanie terminowości płatności, przygotowywanie i kierowanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie zestawień odsetek ustawowych i umownych, podejmowanie czynności zmierzających do dobrowolnej zapłaty należności przez dłużników i kierowanie wniosków egzekucyjnych do właściwych Komorników Sądowych, dochodzenie należności w postępowaniu sądowym (opcjonalna reprezentacja Kancelarii Adwokackich specjalizujących się w dochodzeniu należności cywilnych i gospodarczych).


Obsługa księgowa projektów unijnych (dotacje):

Usługi księgowe obejmują prowadzenie dokumentacji projektowej, księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald, sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości, tworzenie planu kont, prowadzenie ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie), możliwość rozliczeń projektów unijnych.