Oferta - sprawozdania finansowe, obsługa zus, prowadzenie kpir

Biuro - rachunkowe, podatkowe

Nasze Biuro Księgowe z siedzibą w Lublinie zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę. Usługi księgowe, wśród których wymienia się między innymi prowadzenie KPIR, zawsze realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzupełniane przez nas sprawozdania finansowe są rzetelne i dokładne - każdy nasz księgowy dba o to, żeby zapewniać Klientom najwyższą jakość usług.

Księgowość

Dzięki temu księgowość staje się trampoliną sukcesu – daje podstawy do dynamicznego i odpowiedzialnego rozwoju prowadzonej działalności. Jesteśmy do Państwa dyspozycji także w sprawach związanych z obsługą ZUS. Jako Biuro Podatkowe pomagamy zaś w opracowaniu i wdrażaniu właściwych optymalizacji. Decydując się na nasze usługi, zyskują Państwo pewność, że zajmiemy się nie tylko profesjonalną obsługą księgową Państwa firmy, ale będziemy też reprezentować Państwa przed Urzędem Skarbowym.

Prowadzenie ksiąg handlowych:

Księgowanie na bieżąco dokumentów, prowadzenie ewidencji księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald, sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości, tworzenie planu kont, pomoc przy przygotowaniu indywidualnej polityki rachunkowości, prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT, sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE, prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy, opracowywanie sprawozdań do GUS i NBP, reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS, możliwość księgowania online „Web Tax Office”.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów, przygotowywanie kalkulacji podatkowych, informowanie o wysokości podatku do zapłaty, sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE, prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia, roczne rozliczanie działalności, rozliczenia ZUS właściciela/właścicieli i pracowników, reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego:

Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów, sporządzanie kalkulacji zobowiązań podatkowych PIT, informowanie o wysokości podatku do zapłaty, sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE, prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, roczne rozliczanie działalności, reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS. Jako Biuro Podatkowe realizujemy także doradztwo podatkowe.

Obsługa płacowa oraz ZUS:

Szeroko rozumiana księgowość, realizowana przez nasze Biuro Rachunkowe to: przygotowywanie list płac, rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac, rozliczanie umów zleceń i o dzieło, sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej pracowników/zleceniobiorców Klienta, przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik. Nasze Biuro Księgowe w Lublinie oferuje także: sporządzanie kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R), reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu.

Monitoring płatności i windykacja:

Biuro Rachunkowe w Lublinie oferuje m.in.: monitorowanie należności naszych Klientów, kontrolowanie terminowości płatności, przygotowywanie i kierowanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie zestawień odsetek ustawowych i umownych, podejmowanie czynności zmierzających do dobrowolnej zapłaty należności przez dłużników i kierowanie wniosków egzekucyjnych do właściwych Komorników Sądowych, dochodzenie należności w postępowaniu sądowym (opcjonalna reprezentacja Kancelarii Adwokackich specjalizujących się w dochodzeniu należności cywilnych i gospodarczych).


Obsługa księgowa projektów unijnych (dotacje):

Usługi księgowe obejmują prowadzenie dokumentacji projektowej, księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald, sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości, tworzenie planu kont, prowadzenie ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie), możliwość rozliczeń projektów unijnych.