Kontakt

MAX Benefit Sp. z o.o.

ul. Łęczyńska 51

20-313 Lublin

Polska

Sąd Rejestrowy Lublin - Wschód, VI Wydział KRS

Nr KRS: 0000585504

NIP: 9462655852

REGON: 362973110

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł